224

 

 

Ekkert orð er skrípi, ef það stendur á réttum stað.
- Vettvángur dagsins.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innskráning

Tengdar stofnanir

Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum er samstarfsvettvangur sveitarfélaganna á Suðurnesjum sem eru: Reykjanesbær, Grindavíkurbær, Sandgerðisbær, Sveitarfélagið Garður og Sveitarfélagið Vogar. Sambandið vinnur að hagsmunamálum sveitarfélaganna og eflir og styrkir samstarf þeirra. Í sameiginlegum málum kemur það fram fyrir hönd sveitarfélaganna gagnvart ríkisvaldinu og öðrum. Sambandið annast samræmingu á fjárhags- og framkvæmdaáætlun sameiginlegra rekinna fyrirtækja og stofnana.

Sjá nánar www.sss.is.

Dvalarheimili aldraðra á Suðurnesjum starfar undir stjórn DS sameiginlega 4 bæjarfélaga, Reykjanesbæjar, Garðs, Sandgerðis og Voga. 

Sjá nánar www.ds.is.

Almannavarnanefnd starfar með Almannavörnum ríkisins að skipulagi björgunar- og hjálparstarfa vegna hættu eða tjóns af völdum hernaðarátaka, náttúruhamfara eða af annarri vá sbr. lög um almannavarnir nr. 94/1962. Fulltrúi Garðs í Almannavarnanefnd er Magnús Stefánsson bæjarstjóri.

Brunavarnir Suðurnesja eru reknar af þremur sveitarfélögum: Reykjanesbæ, Sveitarfélaginu Garði og Sveitarfélaginu Vogum. Viðkomandi bæjar- og sveitarstjórnir skipa stjórn BS sem er skipuð einum fulltrúa frá Garði, einum frá Vogum og þremur frá Reykjanesbæ. Slökkviliðsstjóri er framkvæmdarstjóri BS í umboði stjórnar.

Sjá nánar www.bs.is.

Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja (HES) starfar samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og er heilbrigðisnefnd kosin eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar. Heilbrigðisnefnd skipa 5 fulltrúar frá hlutaðeigandi sveitarfélögum auk fulltrúa atvinnurekenda og náttúruverndarnefnda.
HES hefur eftirlit með matvælavinnslu, íbúðarhúsnæði, veitinga- og gistihúsum, mengandi starfsemi, íþrótta-, heilbrigðis og menntastofnunum, baðstöðum sem og hunda og kattahaldi á Suðurnesjum.

Sjá nánar www.hes.is.

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja : Kalka 
Sveitarfélögin Reykjanesbær, Garður, Sandgerðisbær, Grindavíkurbær og Vogar eiga og reka sameignarfélagið Sorpeyðingarstöð Suðurnesja (S.S.). Tilgangur félagsins er að eiga og reka hina nýju móttöku-, flokkunar og eyðingarstöð Kölku í Helguvík.
Ennfremur að annast þjónustu á sviði sorphirðu og móttöku úrgangs í sveitarfélögunum og önnur verkefni á sviði úrgangs og endurvinnslumála.

Sjá nánar www.kalka.is.

Fjölbrautarskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Suðurnesja er skóli Suðurnesjamanna og nemendur hans koma frá öllum byggarlögum svæðisins. Sveitarfélögin fimm á Suðurnesjum (Reykjanesbær, Grindavík, Sandgerði, Garður og Vogar) reka skólann í samstarfi við ríkisvaldið.  

Sjá nánar www.fs.is.

Færðu mig upp fyrir alla muni!