2462

 

 

Ekkert orð er skrípi, ef það stendur á réttum stað.
- Vettvángur dagsins.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innskráning

Sorphirða

Sorp frá heimilum  í Garði er hirt á tíu daga fresti. Hvert heimili hefur fengið eina 240 lítra tunnu og er mögulegt að fá aukatunnur.

Æskilegast er að staðsetja sorpílát í innbyggðum sorpgeymslum, en að öðrum kosti er nauðsynlegt að festa þau tryggilega, þó þannig að auðvelt sé fyrir sorphirðumenn að nálgast þau. Helst skal koma sorpílátum fyrir götumegin við hús og þannig, að leiðin að þeim sé greið og auðvelt sé að aka þeim að götu.

Á vetrum ber húseigendum að hreinsa snjó frá sorpgeymslum og þeirri leið sem flytja þarf sorpílát um innan lóðar. Það sem má og má ekki fara í sorptunnuna Í sorptunnur má eingöngu setja heimilissorp.
Úrgang skal flokka og endurnýta eins og kostur er.

Óheimilt er að setja garðaúrgang, múrbrot, jarðefni eða grjót í sorptunnur. Garðaúrgang skal jarðgera eða skila á endurvinnslustöð Sorpu eða á aðra móttökustaði fyrir óvirkan úrgang sem hafa til þess starfsleyfi.

Óheimilt er að setja spilliefni, lyf eða annan hættulegan úrgang í sorptunnur. Úrganginum skal skila á endurvinnslustöð Kölku eða til aðila sem hefur starfsleyfi til móttöku á spilliefnum. Óheimilt er að setja timbur, brotamálm og annan grófan úrgang í sorptunnur. Úrganginum skal skilað á endurvinnslustöð Kölku eða til brotamálmsfyrirtækja.

Gjaldskrá fyrir losun ýmiss úrgangs má finna á forsíðu heimasíðu Kölku.

Athugasemdir vegna sorphirðu ber að tilkynna til:

 

Færðu mig upp fyrir alla muni!