2959

 

 

Ekkert orð er skrípi, ef það stendur á réttum stað.
- Vettvángur dagsins.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innskráning

Bæjarstjórn: 120. fundur 6. nóvember 2013

120. fundur bæjarstjórnar
haldinn á bæjarskrifstofu Sunnubraut 4, miðvikudaginn 6. nóvember 2013
og hófst hann kl.18:00

Fundinn sátu:
Einar Jón Pálsson forseti bæjarstjórnar, Brynja Kristjánsdóttir, Gísli Heiðarsson, Einar Tryggvason, Davíð Ásgeirsson, Jónína Holm, Pálmi S. Guðmundsson og Magnús Stefánsson bæjarstjóri.
Fundargerð ritaði: Halla Þórhallsdóttir

Dagskrá:
1.
1310001F - Bæjarráð - 197
Fundur 17.10.2013
Til máls tóku: EJP, PG
Fundargerðin samþykkt samhljóða.

2.
1310003F - Bæjarráð - 198
Fundur 31.10.2013
Brynja Kristjánsdóttir vék af fundi undir þessum lið, í hennar stað kom Eva Rut Vilhjálmsdóttir.
Varðandi mál 2, umsókn um byggðakvóta fiskveiðiársins 2013/2014, er lagt til að 50% úthlutaðs byggðakvóta verði skipt jafnt milli þeirra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. gr. reglugerðar nr. 665/2013 og lönduðu botnfiskafla á fiskveiðiárinu 2012/2013, og 50% verði skipt hlutfallslega, til sömu skipa, miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum talið, á tímabilinu 1. september 2012 til 31. ágúst 2013.
Jafnframt er ítrekað að þar sem ekki er löndunarhöfn í Garði verði fullgilt að fiskiskip landi afla í öðru sveitarfélagi, en til vinnslu í Garði.

Með þessari tillögu munu fleiri fiskiskip fá úthlutað byggðakvóta en ef öllum byggðakvóta væri skipt hlutfallslega miðað við landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla. Þannig mun úthlutaður byggðakvóti til Garðs nýtast fleiri aðilum til atvinnusköpunar, sem er afar mikilvægt í ljósi þess hvernig atvinnuástand er í sveitarfélaginu.
Forseti lagði til að gert yrði fundarhlé.
Að loknu fundarhlé var tillagan samþykkt samhljóða.

Fundargerðin samþykkt samhljóða.
Til máls tóku: GH,EJP,PG,JH
Eva Rut vék af fundi og Brynja tók aftur sæti á fundinum.

3.
1307016 - Fjárhagsáætlun 2014.
Fyrri umræða
Bæjarstjóri gerði grein fyrir tillögu að fjárhagsáætlun fyrir árið 2014, sem er til fyrri umræðu eftir umfjöllun í bæjarráði.

Forseti lagði fram tillögu D- og L-lista um að álagningarhlutfall útsvars árið 2014 verði 14,48%, sem er óbreytt frá fyrra ári.
Samþykkt samhljóða.
Forseti lagði fram tillögu D- og L-lista um að í tengslum við vinnslu fjárhagsáætlunar verði Haraldur Líndal Haraldsson rekstrarhagfræðingur fenginn til að vinna úttekt á rekstri sveitarfélagsins. Bæjarstjóra verði falið að ganga til samninga við Harald.
Samþykkt samhljóða.
Forseti lagði fram tillögu D- og L-lista um að boðað verði til íbúafundar um fjárhagsáætlunina áður en seinni umræða fer fram í bæjarstjórn. Á þeim fundi verði farið yfir fjárhagsáætlunina og íbúum gefin tækifæri til þess að kynna sér rekstur bæjarfélagsins og koma sínum sjónarmiðum um áætlunina á framfæri.
Samþykkt samhljóða.

Samþykkt samhljóða að vísa fjárhagsáætlun 2014 til síðari umræðu í bæjarstjórn.
Til máls tóku: MS,EJP,PG

4.
1302001 - Samband íslenskra Sveitarfélaga - fundargerðir stjórnar 2013.
809. fundur 25.10.2013
Fundargerðin lögð fram.
Til máls tók JH
5.
1304011 - Samtök sjávarútvegssveitarfélaga - fundargerðir 2013
8. fundur 19.09.2013.
Fundargerðin lögð fram.

6.
1309016 - Aðalfundur Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum 2013.
Fundargerð aðalfundar og ályktanir
Lagt fram.
Til máls tók EJP

7.
1302043 - Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum - fundagerðir 2013.
664. fundur stjórnar 2.10.2013
665. fundur stjórnar 9.10.2013
666. fundur stjórnar 24.10.2013

Vegna mál 8 í 666. fundur SSS.
Bæjarstjórn tekur undir ályktun frá Eyjólfi Eysteinssyni og stjórnar SSS sem er svohljóðandi:
Stjórn SSS ítrekar að ríkisvaldið ber ábyrgð á uppbyggingu og rekstri hjúkrunarheimila og að hlutverk sveitarstjórna er að halda hagsmunum svæðisins á lofti gagnvart því.
Fundargerðirnar samþykktar samhljóða.
Til máls tóku EJP,JH,PG,GH,MS,BK,DÁ,ET

8.
1302032 - Sorpeyðingarstöð Suðurnesja - fundagerðir 2013.
440. fundur 07.10.2013.
441. fundur 24.10.2013.
Fundargerðirnar samþykktar samhljóða.
Til máls tók EJP

9.
1303009 - Heklan Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja - fundargerðir 2013.
29. fundur 13.09.2013.
Fundargerðin lögð fram.
Til máls tóku EJP, GH

10.
1302004 - Þjónustuhópur aldraðra - fundagerðir 2013
87. fundur 23.09.2013.
Fundargerðin lögð fram.

11.
1302057 - Fjölskyldu- og velferðarnefnd - fundagerðir 2013.
71. fundur 19.09.2013.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
Til máls tóku EJP, JH

12.
1302038 - Skólanefnd - fundagerðir 2013.
30. fundur 30.10. 2013
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
Til máls tóku BK,JH,EJP

13.
1301062 - Markaðs- og atvinnumálanefnd - fundargerðir 2013.
10. fundur 30.09.2013.
Bæjarstjórn þakkar Ásgeiri Hjálmarssyni og öðrum þeim fyrir, sem stóðu að og tóku þátt í fyrirtækjasýningunni. Fundargerðin samþykkt samhljóða.
Til máls tóku EJP,GH,DÁ,PG

14.
1303004 - Íþrótta- tómstunda- og æskulýðsnefnd - fundagerðir 2013.
Fundargerð 30.09.2013.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.
Til máls tóku EJP,PG,ET,GH,BK

15.
1311002 - N listinn: tillaga að íbúafundi um lýðræðismál.
Tillaga N lista er að efnt verði til íbúafundar þar sem farið verður yfir ábyrgð sveitarfélaga gagnvart íbúalýðræði sem og kosti og galla persónukjörs.
Forseti lagði fram eftirfarandi breytingartillögu frá D og L lista:
Lagt er til að samhliða íbúafundi vegna fjárhagsáætlunar 2014 verði óskað eftir kynningu frá Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga um íbúalýðræði.
Breytingatillagan samþykkt samhljóða.
Til máls tóku JH,EJP

16.
1311003 - N listinn: tillaga um nýtingu fjármuna vegna sölu hlutafjár í HS
Þeir fjármunir sem sveitarfélagið fær vegna sölu hlutafjár í HS Veitum verði nýttir til uppbyggingar á lystigarðinum við Bræðraborg og Menningarsetrinu að Útskálum. Kæmi það í hlut bæjarráðs að ráðstafa fjármagni til þessara verkefna. Lystigarðurinn sem hefur verið nýttur sem útikennslugarður leikskólans og Gerðaskóla og er opinn almenningi er nú í mikilli óhirðu svo brýnt er að hefjast handa sem fyrst við að koma honum í gott lag.

Menningarsetur prestsetra á Íslandi yrði mikil lyftistöng í ferðaþjónustu bæjarins. Töluvert efni er tilbúið til sýningar, s.s. ljósmyndir, margmiðlunarefni, viðtöl og munir. Hollvinafélag Menningarsetursins er enn starfandi og er formaður þess Hörður Gíslason.
Tillagan felld með 5 atkvæðum D og L lista.
Bókun D- og L-lista.
Ekki er gert ráð fyrir að fjármunir sem sveitarfélagið fær vegna sölu hlutafjár í HS Veitum verði eyrnarmerktir ákveðnu verkefni, enda sýnir útkomuspá um rekstur ársins 2013 að tekjur sveitarfélagsins eru mun lægri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og að þörf er á fjármagni í rekstur sveitarfélagsins. Þá ber að hafa þann fyrirvara að ekki hefur verið gengið frá sölunni og engir fjármunir í hendi ennþá.
Varðandi þau verkefni sem upp eru talin í tillögunni þá er mikið fagnaðarefni að nú hefur sveitarfélagið eignast húsið að Útskálum og í fjárhagsáætlun verður framtíðarhlutverk Útskála og uppbygging á þeim og nánasta umhverfi gerð skil. Bæjarfulltrúar D- og L-lista telja mikilvægt að á næstu árum verði lokið við endurbyggingu Útskála og umhverfi þess verði jafnframt lagfært. Varðandi lystigarðinn við Bræðraborg þá er gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun að hann verði vel hirtur.
Til máls tóku EJP,JH

Fleira ekki gert.
Fundi slitið kl. 20:35

Nefnd eða ráð: 
Dagsetning fundar: 
miðvikudagur, 6. nóvember 2013 - 17:30
Færðu mig upp fyrir alla muni!