318

 

 

Ekkert orð er skrípi, ef það stendur á réttum stað.
- Vettvángur dagsins.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innskráning

Bæjarstjórn 117. Fundur

117. fundur bæjarstjórnar
haldinn á bæjarskrifstofu Sunnubraut 4, fimmtudaginn 18. júlí 2013
og hófst hann kl.17:30

Fundinn sátu:
Einar Jón Pálsson forseti bæjarstjórnar, Brynja Kristjánsdóttir, Gísli Heiðarsson, Einar Tryggvason, Davíð Ásgeirsson, Jónína Holm, Pálmi S. Guðmundsson og Magnús Stefánsson bæjarstjóri.

Fundargerð ritaði: Halla Þórhallsdóttir, skrifstofstjóri

Dagskrá:
1.
1303030 - Dvalarheimili aldraðra Suðurnesjum - fundargerðir 2013
Fundur stjórnar 15.07.2013. Forseti rakti í samandregnu yfirliti hver aðdragandi málsins hefur verið allmörg undanfarin ár. Vísað var til sameiginlegrar yfirlýsingar sveitarfélaganna frá júlí 2004, þar sem gert er ráð fyrir að í framhaldi af byggingu hjúkrunarheimilis á Nesvöllum í Reykjanesbæ verði ráðist í endurbætur á Garðvangi og þar verði áfram rekin hjúkrunarþjónusta. Úttekt Landlæknisembættisins frá 2011 fól í sér brýna þörf á úrbótum á húsnæði Garðvangs. Stjórn DS hefur því verið meðvituð og fjallað um málið og bæjarstjórn Garðs hefur ítrekað lagt fram tillögur um að í þær verði ráðist. Þá var farið yfir umfjöllun um málið á vettvangi DS og SSS. Einnig fór forseti yfir fundi fulltrúa Garðs í Velferðarráðuneyti og fundi bæjarstjóra aðildarsveitarfélaga DS undanfarna mánuði sem leiddu af sér samkomulag um endurbætur og áframhaldandi rekstur Garðvangs, ásamt stuðningi við viðbótar hjúkrunarrými á Nesvöllum.

Bókun bæjarstjórnar Garðs 18.júlí 2013 vegna fundargerðar stjórnar DS 15.júlí 2013.
Bæjarstjórn Garðs styður eindregið afstöðu fulltrúa Garðs og Sandgerðisbæjar á fundi stjórnar DS þann 15.júlí 2013.

Bæjarstjórn lýsir vonbrigðum með að fulltrúar Reykjanesbæjar og Sveitarfélagsins Voga hafi í andstöðu við fulltrúa Garðs og Sandgerðisbæjar samþykkt með meirihlutavaldi í stjórn DS að samhliða tilkomu 60 rúma hjúkrunarheimili á Nesvöllum í Reykjanesbæ verði 30 hjúkrunarrúm rekin á Hlévangi í Reykjanesbæ í stað Garðvangs eins og áður var stefnt að. Þar með verði starfsemi hætt á Garðvangi, sem felur í sér að um 50 manna vinnustað í Garði verði lokað. Bæjarstjórn Garðs getur ekki sætt sig við að samstarfssveitarfélög taki slíka afstöðu. Með þessari afstöðu hefur orðið alger stefnubreyting frá samkomulagi sveitarfélaganna í mars 2013, um að ráðist verði í endurbætur á Garðvangi og hjúkrunarþjónusta við aldraða verði rekin áfram á Garðvangi.

Bæjarstjórn minnir á að með sameiginlegri yfirlýsingu sveitarfélaganna frá
því í júlí 2004 var mótuð sú sameiginlega stefna að í framhaldi af uppbyggingu hjúkrunarheimilis á Nesvöllum í Reykjanesbæ verði gerðar endurbætur á Garðvangi og að þar verði rekin hjúkrunarþjónusta við aldraða til framtíðar. Ein af rökum meirihluta stjórnar DS fyrir því að leggja af starfsemi Garðvangs eru að frá því að yfirlýsingin var gerð árið 2004 hafi verið gerðar auknar kröfur um húsnæðisaðstöðu á hjúkrunarheimilum. Bæjarstjórn bendir á að það sama hljóti að gilda varðandi Nesvelli og að uppfylla megi þær kröfur með endurbótum á Garðvangi, eins og gengið var út frá í samkomulagi sveitarfélaganna frá því í mars 2013. Bæjarstjórn harmar að ekki sé hægt að treysta því að yfirlýsingar og samkomulag sem sveitarfélög gera sín í milli standi og gangi eftir. Bæjarstjórn leggur áherslu á að samstarf sveitarfélaga um sameiginleg verkefni byggir ekki síst á að traust ríki milli sveitarfélaganna.

Samþykkt samhljóða.

Tillaga á fundi bæjarstjórnar Garðs 18.07.2013 vegna málefna DS.

Bæjarstjórn Garðs samþykkir að unnin verði úttekt á hagkvæmni þess að Garður og Sandgerðisbær reki áfram hjúkrunarþjónustu við aldraða á Garðvangi, enda eru fjárheimildir ríkisins til rekstrarins bundnar við Garðvang í fjárlögum. Leitað verði eftir samstarfi við Sandgerðisbæ þar um. Einnig verði gerð úttekt á kostnaði við nauðsynlegar endurbætur á Garðvangi og fjármögnun þeirra. Bæjarstjóra verði falið að leita til ráðgjafa um þessa vinnu, í samráði við hann verði kallað eftir rekstrargögnum hjá Garðvangi.

Unnin verði greinargerð um eignarhald fasteignanna Garðvangs og Hlévangs og hugsanlega möguleika á yfirtöku Garðs og Sandgerðisbæjar á Garðvangi.

Leitað verði álits á samþykktum DS, hverjar séu valdheimildir stjórnar og hlutverk hennar.

Varðandi það að samið verði við sérstakan rekstraraðila sem annist rekstur hjúkrunarþjónustu við aldraða á starfssvæði DS, þá telur bæjarstjórn að ákvörðun um slíkt sé ekki tímabær þar sem ekki liggur fyrir hvernig og hvar hjúkrunarrými sem falla undir DS verða rekin. Rétt sé að sú niðurstaða liggi fyrir áður en slíkar ákvarðanir verða teknar.

Bæjarstjórn leggur áherslu á að fá fund um málið með heilbrigðisráðherra sem allra fyrst.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Til máls tóku: EJP,JH,BK,PG,GH,DÁ

Bæjarstjórn ítrekar að með bókun bæjarstjórnar þá leggst bæjarstjórn gegn ákvörðun stjórnar DS og samþykkir ekki fundargerðina. Bæjarstjórn Garðs óskar eftir því að stjórn DS endurskoði afstöðu sína.


Fleira ekki gert.

Fundi slitið kl. 18:35

Upptaka: 
Nefnd eða ráð: 
Dagsetning fundar: 
fimmtudagur, 18. júlí 2013 - 17:30
Færðu mig upp fyrir alla muni!