2489

 

 

Ekkert orð er skrípi, ef það stendur á réttum stað.
- Vettvángur dagsins.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innskráning

Verklagsreglur um aðgengi bæjarfulltrúa að gögnum

Verklagsreglur

Um aðgengi bæjarfulltrúa að gögnum

1. grein

Vegna starfa sinna í sveitarstjórn á sérhver sveitarstjórnarmaður rétt á að kynna sér gögn og upplýsingar sem fyrir liggja í stjórnsýslu sveitarfélagsins og varða málefni sem komið geta til umfjöllunar í sveitarstjórn.

Sveitarstjórnarmaður skal eiga eðlilegan aðgang að skrifstofu og stofnunum sveitarfélagsins í þeim tilgangi að kynna sér starfsemi sveitarfélagsins og rekstur, sbr. 1. og 2. mgr. 28. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Meginreglan er sú að aðalmenn í bæjarstjórn skulu vegna starfa sinna í bæjarstjórn hafa aðgang að bókum og skjölum sveitarfélagsins. Þeir varamenn sem taka sæti í bæjarstjórn eiga þá einnig þennan rétt.

2. grein

Þrátt fyrir framangreinda meginreglu í 28. gr. sveitarstjórnarlaga geta verið fyrir hendi gögn í máli sem rétt er að bæjarfulltrúi hafi ekki aðgang að, svo sem gögn um verulega einkahagi einstaklings, til dæmis læknisvottorð, sálfræðigreining o.þ.h. Þó er skylt að upplýsa bæjarfulltrúa þannig um mál að honum sé unnt að gera sér grein fyrir umfangi þess og áhrifum til dæmis á fjárhag bæjarfélagsins. Gæta verður þess þá að upplýsingarnar séu veittar með þeim hætti að ekki verði lesið úr upplýsingunum hvaða mál sé um að ræða eða hverjir séu aðilar að því.

3. grein

Sveitarstjórnarmenn skulu gæta trúnaðar um það sem þeir verða áskynja í starfi sínu og leynt á að fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

4. grein

Í þeim tilvikum þegar bæjarfulltrúi óskar eftir upplýsingum eða tilteknum gögnum sem krefjast sérstakrar vinnu starfsmanna, svo sem úttektir og útreikningar, ber bæjarfulltrúa að bera fram skriflega fyrirspurn til bæjarstjóra.

5. grein

Sömu reglur um aðgengi að gögnum gilda um fulltrúa sem kjörnir eru í ráð, nefndir og stjórnir á vegum bæjarins með þeirri mikilvægu undantekningu að aðgangur þeirra skv. 1. gr. takmarkast við bækur og skjöl bæjarfélagsins sem heyra undir það ráð, nefnd eða stjórn sem þeir sitja í.

Færðu mig upp fyrir alla muni!